0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
Giỏ hàng 0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

700.000₫
800.000₫
-13%
Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice,

Chi tiết sản phẩm

Bạn sẽ học được gì?
 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
 • Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice
Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce

Tham gia khóa học "Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần" ngay hôm nay nhé!

Lợi ích từ khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
 • Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

 

Đối tượng khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

 • Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web...
  • Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
  • Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

 

 • Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

  • Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM.

  • Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

  • Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật.

  • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

  • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

  • Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.
Nội dung khóa học
Kyna
Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
4 video
KynaBài 1: Giới thiệu .Net WebService
KynaBài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
KynaBài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
KynaBài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio
Kyna
Phần 2: Cài đặt IIS Webserver
2 video
KynaBài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
KynaBài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server
Kyna
Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio
8 video
KynaBài 7: Giới thiệu về RESTful
KynaBài 8: Tạo Web API với HttpGet
KynaBài 9: Tạo Web API với HttpPost
KynaBài 10: Tạo Web API với HttpPut
KynaBài 11: Tạo Web API với HttpDelete
KynaBài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
KynaBài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
KynaBài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester
Kyna
Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java
8 video
KynaBài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android
KynaBài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android
KynaBài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android
KynaBài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android
KynaBài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android
KynaBài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android
KynaBài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android
KynaBài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android
Kyna
Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin
12 video
KynaBài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android
KynaBài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android
KynaBài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android
KynaBài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android
KynaBài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android
KynaBài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android
KynaBài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android
KynaBài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android
KynaBài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android
KynaBài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android
KynaBài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android
KynaBài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android
Kyna
Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService
12 video
KynaBài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#
KynaBài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#
KynaBài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#
KynaBài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#
KynaBài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#
KynaBài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#
KynaBài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#
KynaBài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#
KynaBài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C#
KynaBài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C#
KynaBài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C#
KynaBài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C#
Kyna
Phần 7: Các bài tập rèn luyện
5 video
KynaBài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
KynaBài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
KynaBài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
KynaBài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
KynaBài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết
Kyna
Phần 8: AngularJS vs Webservice
KynaBài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS
KynaBài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS
KynaĐánh giá sau khóa học
KynaCác khóa học liên quan
Đánh giá từ học viên

CÁC SẢN PHẨM BÁN CHẠY KHÁC

Thiết kế website với Salekit.vn